Manipulácia z pohľadu psychologičky

Ako psychologička a psychoterapeutka sa s témou manipulácie v rôznych formách stretávam cez príbehy klientov v podstate na dennej báze.

O manipulácii môžeme uvažovať v pozitívnom a negatívnom zmysle

Niekto je manipulovaný v oblasti vzťahov – či už rodinných alebo partnerských, iný podlieha manipulácii na pracovisku alebo v kontakte s obchodnými partnermi, vo vzťahoch s kolegami či priateľmi. O manipulácii môžeme uvažovať v pozitívnom a negatívnom zmysle, človek je určitým spôsobom manipulovaný a manipuluje v rámci každého medziľudského kontaktu, vedome či nevedome v rámci aj úplne bežnej medziľudskej komunikácie. Problémy sa objavujú, keď sa jedná o manipuláciu, ktorá človeku ubližuje, jej cieľom je druhého využiť, vyťažiť jeho potenciál, schopnosti, vďaka čomu sa spokojnosť v živote manipulovaného človeka postupne – a často najprv veľmi nenápadne – znižuje. V ďalších fázach potom negatívnym smerom manipulovaný človek psychicky a fyzicky trpí, a keď sa človeku nepodarí z manipulatívneho vzťahu či prostredia vymaniť, máva to vážny dopad na duševné i fyzické zdravie a na jeho základné fungovanie v živote.

Človek teda má vo svojich rukách moc sa z manipulácie vymaniť

Psychoterapia pomáha človeku naučiť sa umeniu rozpoznať známky škodlivej manipulácie už v zárodku. Človek sa pomocou sebapoznania učí prevziať zodpovednosť, a zažíva si spôsob komunikácie, vďaka ktorému je potom ľahké prípadnú nežiaducu manipuláciu odvrátiť. Manipulácia sa môže uchytiť vždy len u toho, kto je v danej chvíli manipulovateľný. Človek má teda vo svojich rukách moc sa z manipulácie vymaniť a byť v budúcnosti manipulácii už veľmi dobre odolný. Bohužiaľ, najviac manipulovateľný je človek v oslabení – keď potrebuje napríklad v ťaživej životnej situácii pomoc. Manipulovateľný je tiež človek, s obmedzenými vzťahovými väzbami, človek, ktorý sa v priebehu života nenaučil nadväzovať vzťahy bezpečné, podporné, a teda ich nevie rozlíšiť od tých toxických.

Človek nadobudne sebavedomie, vďaka čomu začne nadväzovať rovnocenné kvalitné vzťahy

Keď človek podľahne manipulácii vo svojej zraniteľnosti, nemusí sa mu podariť vymaniť sa z manipulatívnych väzieb mnoho rokov. Keď sa však človeku tá úžasná zmena podarí a z manipulatívneho prostredia sa napriek vyhrážkam, strachu, strate mnohých – či všetkých – súčasných väzieb vymaní, preukazuje tým ohromnú silu osobnosti. Keď to človek dokáže, získa tým oslobodzujúci pocit, že keď zvládol toto, zvládne už čokoľvek na svete. Paradoxne tak človeka môže celá táto skúsenosť neuveriteľne posilniť a po vymanení sa zo škár manipulujúceho prostredia môže začať vnímať život „ľahký ako pierko“, v ktorom je možné všetko. Človek nadobudne sebavedomie, vďaka čomu začne nadväzovať rovnocenné kvalitné vzťahy, ktoré ho ďalej posilňujú. Životná spokojnosť potom veľmi príjemným spôsobom stúpa, človek začne prežívať v živote skutočnú radosť.   Kniha So slonom na pleciach poukazuje svojim príbehom na to, ako je možné manipulácii podľahnúť na mnoho rokov, ale predovšetkým na to, že je možné urobiť tú obrovskú zmenu a svoj osud zvrátiť. Verím, že príbeh môže pomôcť ľuďom, ktorí sú viazaní v manipulatívnych vzťahoch nájsť odvahu aj nádej na zmenu vo vlastnom živote, verím tiež, že tento silný príbeh môže pomôcť ľuďom predísť tomu, aby sa podobnému typu manipulácie vo svojom živote vyhli.

Mgr. Alexandra Hrouzková, Ph.D.psychológ, psychoterapeut