Author: admin

Jako psycholožka a psychoterapeutka se s tématem manipulace v různých formách setkávám skrze příběhy klientů v podstatě na denní bázi. O manipulaci můžeme uvažovat v pozitivní a negativním smyslu Někdo je manipulován v oblasti vztahů - ať už rodinných či partnerských, jiný podléhá manipulaci na pracovišti či...